środa, 25 maja 2016

Projekotwanie sztachetki z Winylu na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadk��w.

Budowa balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski PVC na plot i furtkę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy planowane balaski z Winylu na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz